Circulair ondernemen: van waarde creëren naar waarde behouden

Placeholder for Circulair ondernemenCirculair ondernemen

8 juni 2023

Bij ondernemen is het uitgangspunt vaak waarde creëren. Iets toevoegen in de keten. Bij circulair ondernemen ligt de focus meer op waarde behouden. Hoe maak je als ondernemer die omslag? Zo maak je de transitie en vermark je jouw nieuwe propositie.

Jouw motivatie voor circulair ondernemerschap

Een duidelijke propositie in de markt start met jouw motivatie en drijfveren. Waarom kies je ervoor om op zo’n manier te ondernemen dat er geen afval meer bestaat en grondstoffen, onderdelen en producten zijn ontworpen op hergebruik? Hoe verhoudt zich dit tot jouw commerciële doelen? En: hoe authentiek is jouw intentie om circulair te ondernemen eigenlijk? Een duidelijk antwoord op deze vragen maakt de vertaalslag naar een heldere visie en missie gemakkelijker.

Jouw circulaire strategie

De volgende stap is het helder krijgen van jouw doel. Dit bepaalt namelijk welke (hulp)middelen je nodig hebt en de strategische keuzes die je maakt om circulair te kunnen ondernemen. Denk aan het investeren in recycling- of hergebruikstechnologieën of samenwerken met andere bedrijven om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Veel gebruikte strategieën hebben als basis de R-ladder:

  • Reduce: het verminderen van consumptie en productie en producten slimmer maken en gebruiken.
  • Re-use: de levensduur van producten en onderdelen daarvan verlengen.
  • Recycle: materialen die anders gestort worden nuttig toepassen.

Beschik je niet over de juiste strategie en middelen, dan kan dit leiden tot een beperkte impact van jouw inspanningen. Je circulaire intenties moeten onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie.

Welke businessmodellen zijn er?

Een circulaire economie vraagt om samenwerking tussen bedrijven en andere partijen om een waardecyclus te realiseren. Het gaat daarbij om het creëren van financiële, sociale en ecologische waarden. Maak bijvoorbeeld onderscheid in drie typen businessmodellen:

  • Platform businessmodellen: in dit model worden bijvoorbeeld capaciteit en beschikbaarheid ‘gemakeld’. Daardoor hoeven er minder spullen gemaakt te worden.
  • Product-as-a-Service: dit businessmodel integreert een product met een dienst. Hierbij gaat het niet om het bezit van het product, maar om het gebruik.
  • Circulaire businessmodellen: een circulair businessmodel beschrijft de wijze waarop waardecreatie en -behoud tussen partijen worden georganiseerd.

Triple Layered Business Model Canvas

Het Triple Layered Business Model Canvas is een goed hulpmiddel om een bestaand of nieuw te ontwikkelen bedrijfsmodel te belichten vanuit het circulaire perspectief. Het Business Model Canvas is daarbij uitgebreid met een ecologische en sociale dimensie. De ecologische laag is gebaseerd op het levenscyclusperspectief. De sociale laag gaat uit van het stakeholderperspectief en kijkt naar wie er belangen hebben.

Jouw verdienmodel

Met een businessmodel alleen kom je er niet. Er moet nog een verdienmodel aan worden gekoppeld. Als je bijvoorbeeld kiest voor een Product-as-a-Service businessmodel, moet jouw klant dan betalen voor het gebruik of voor het beschikbaar stellen van jouw product? Of een combinatie ervan? Je waardepropositie moet dusdanig interessant zijn dat jouw klant ervoor wil betalen. Hetzij in geld of sociale of ecologische waarde.

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of deelnemen aan de InnovatieTafel?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, marktmanager, via telefoonnummer 06-10462790.

Volg InnovatieTafels nu ook op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn-pagina.