Data als waardevolle bron voor innovatie

Placeholder for Monique van LieverlooMonique van Lieverloo

Monique van Lieverloo

Manager InnovatieTafels

Placeholder for Data protection gegevens bescherming beveiliging man drukt op slotjeData protection gegevens bescherming beveiliging man drukt op slotje

9 mei 2023

Innovatie start doorgaans met een goed idee, een groeiende ergernis of een vernieuwend inzicht. Maar steeds vaker staat ook het bestuderen en analyseren van data aan de basis van innovatie. Data kan waardevolle inzichten leveren om klanten beter te begrijpen, producten te verbeteren, processen te optimaliseren of zelfs te komen tot compleet nieuwe businessmodellen.

Data als bron van inspiratie

Door gegevens te analyseren, krijgen bedrijven inzichten in trends, behoeften en problemen van hun klanten en de markt als geheel. Deze inzichten kunnen ze gebruiken om nieuwe ideeën, producten en diensten te ontwikkelen of bestaande te optimaliseren. Een bekend voorbeeld zijn aanbieders van videodiensten; op basis van het kijkgedrag van hun klanten ontwikkelen zij specifieke nieuwe content die naadloos aansluit bij het bestaande kijkgedrag. Dichter bij huis: het koopgedrag van klanten nauwkeurig analyseren levert waardevolle informatie op om je assortiment te optimaliseren.

De waarde van data

De kwaliteit van de data is bepalend voor de waarde ervan. Data moet betrouwbaar, nauwkeurig, consistent en up-to-date zijn. Zeker als je het wilt gebruiken om te innoveren en strategische beslissingen op te baseren. Het is daarom van belang om de impact van data op de zakelijke prestaties doorlopend te monitoren en te evalueren om vast te kunnen stellen of de data inderdaad bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Ook de toegankelijkheid van data voor de juiste personen draagt bij aan de waarde ervan. Door een optimale benutting van data binnen een organisatie kan er immers meer waarde worden toegevoegd.

Zelf innoveren met data

Wie zelf aan de slag wil om met data te komen tot innovatiekansen, moet allereerst zorgen voor een breed gedragen, datagedreven cultuur. Dit is mogelijk door het gebruik van data zoveel mogelijk te stimuleren binnen alle afdelingen van de organisatie. Én door te investeren in de juiste technologie en infrastructuur. Data is uiterst waardevol, dus zorg voor een goede data-infrastructuur en implementeer de nodige beveiligingsmaatregelen om de data te beschermen.

Organisatorisch vraagt innoveren op basis van data naast heldere communicatie om een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden en rollen. Ook het gebruik van een Agile-werkwijze is welhaast een voorwaarde voor datagedreven innovatie. Hierbij wordt een product of dienst continu verbeterd op basis van de feedback van klanten en gebruikers. Dit kan het ontwikkelingsproces versnellen en de time-to-market aanzienlijk verkorten.

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of deelnemen aan de InnovatieTafel?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, marktmanager, via telefoonnummer 06-10462790.

Volg InnovatieTafels nu ook op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn-pagina.