Innovatie als drijvende kracht achter de energietransitie

Placeholder for Monique van LieverlooMonique van Lieverloo

Monique van Lieverloo

Manager InnovatieTafels

Placeholder for Lamp pictogrammen energiebronnenLamp pictogrammen energiebronnen

29 april 2024

We bevinden ons op een belangrijk punt in de geschiedenis van energie. Zo belangrijk zelfs dat we van een keerpunt kunnen spreken. En wat staat er aan het begin van de energietransitie? Innovatie.

Het moet anders

Minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 beperken. Het zorgt voor een groeiende focus op hernieuwbare energiebronnen. Denk aan zonne-energie, windenergie, waterstof en zelfs kernenergie, bodemenergie en aardwarmte. Deze transitie is essentieel voor het behoud van het milieu. Maar het biedt ook volop kansen voor economische groei. Zonder innovatie had dit niet gekund.

Innovatie op het gebied van energiebronnen

Een opmerkelijke ontwikkeling in de energietransitie is de innovatie op het gebied van energiebronnen. Zonne-energie bijvoorbeeld, heeft zich de afgelopen decennia enorm ontwikkeld. Efficiëntere zonnepanelen, opslagsystemen en installatietechnieken maken zonne-energie betaalbaarder en toegankelijker, zowel voor huishoudens als bedrijven.

Ook op het gebied van windenergie zijn grote stappen gezet. Er zijn tal van krachtige offshore windparken en geavanceerde windturbineontwerpen. Ook is er volop onderzoek naar biomassa en getijdenenergie om nieuwe mogelijkheden te benutten.

Hoe ziet jouw energiebeleid eruit voor de komende jaren?

Energieopslag en distributie

Naast de energiebronnen zelf staat innovatie in de opslag en distributie van duurzame energie ook niet stil. Zo zijn de laatste jaren de batterijtechnologieën enorm vooruitgegaan. Het resultaat? Steeds meer en betere mogelijkheden om wind- en zonne-energie op te slaan en te gebruiken als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Ook heeft innovatie gezorgd voor slimme energienetwerken, bekend als smart grids, die geavanceerde sensortechnologie en data-analyse gebruiken. Om zo de energiedistributie te optimaliseren, piekbelastingen te verminderen en bij te dragen aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening.

Economische kansen

De energietransitie biedt niet alleen noodzakelijke oplossingen voor milieuproblemen, maar zorgt ook voor interessante economische kansen. Denk aan de opkomst van vele nieuwe bedrijven en banen in de hernieuwbare energie-industrie. De groei van groene technologieën stimuleert ook de investeringen en concurrentie. Met lagere kosten voor consumenten als gevolg.

Wat kunnen we verwachten?

De rol van innovatie in de energietransitie is ongekend. Het is bepalend voor het succes ervan en de snelheid waarmee we onze carbon footprint kunnen verminderen. Overheden, bedrijven én personen blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en energie-efficiëntie. Met innovatie als drijvende kracht achter deze revolutie. Ook hierbij geldt weer dat er tal van kansen liggen op het gebied van gezamenlijke innovaties. Wat doen bedrijven in jouw omgeving en hoe kun je elkaar versterken bij alle uitdagingen op het gebied van duurzaam energiebeleid?

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of deelnemen aan de InnovatieTafel?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, marktmanager, via telefoonnummer 06-10462790.