Innoveren: vergeet de subsidies niet

Placeholder for Monique van LieverlooMonique van Lieverloo

Monique van Lieverloo

Manager InnovatieTafels

Placeholder for Duurzaamheid wereldDuurzaamheid wereld

6 februari 2024

Ondernemers maken steeds vaker duurzame en innovatieve keuzes. Wist je dat er talloze subsidieregelingen zijn om deze initiatieven en investeringen te ondersteunen? Ben jij bezig met een innovatief idee? Bekijk dan vooral eens de subsidiemogelijkheden! Onderstaand overzicht van landelijke regelingen geeft je een eerste indruk, maar er zijn nog veel meer (provinciale en Europese) regelingen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Staat jouw investering op de Energielijst? Dan kom je in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedraagt 40% van het investeringsbedrag. Let op: om aanspraak te maken op dit fiscale voordeel is het noodzakelijk dat je de investering binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst meldt. De Energielijst vind je op de website van RVO.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Wil je milieuvriendelijke investeringen doen? Raadpleeg de Milieulijst. Het fiscaal voordeel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kan oplopen van 27% tot 45%. Bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, komen in veel gevallen ook in aanmerking voor Vamil, waardoor je 75% van de investering willekeurig kunt afschrijven. Ook hierbij geldt dat je alleen van dit fiscale voordeel gebruik kunt maken als je binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst een aanvraag doet. Ook de Milieulijst vind je op de website van RVO.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Je kunt in aanmerking komen voor de MOOI-subsidie als je integrale, innovatieve oplossingen ontwikkelt gericht op de energie- en klimaatdoelen van het Klimaatakkoord. Jaarlijks is er een openstelling. Houd deze dus goed in de gaten!

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Je kunt een beroep doen op de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) als je hernieuwbare (duurzame) energie gaat produceren en/of investeert in technieken om de CO2-uistoot omlaag te brengen. Denk aan investeringen in biomassa, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Elk jaar is er een openstelling.

Energie-innovatie (DEI)

Op het gebied van vermindering van de CO2-uitstoot kun je gebruikmaken van de DEI-subsidie voor energie-innovatie. Deze subsidie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het op een kosteneffectieve manier reduceren van CO2-emissies. Denk aan projecten voor recycling en hergebruik van afval.

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Wil je jouw veestallen duurzaam verbouwen of duurzame nieuwbouw realiseren, dan kun je mogelijk profiteren van fiscaal voordeel door deel te nemen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Deelname aan de Maatlat biedt je fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) én de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Jouw voordeel kan oplopen tot 36% MIA en 75% willekeurige afschrijving over alle te verrichte investeringen voor de bouw.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO-regeling is interessant als je als onderneming research and development (R&D)-werkzaamheden uitvoert. De regeling geeft een voordeel over de te betalen loonkosten en een voordeel op gemaakte kosten en uitgaven voor het ontwikkelingsproject. Bij ontwikkelprojecten kun je denken aan de ontwikkeling van een voor de ondernemer nieuw en innovatief product, proces of nieuwe programmatuur. Ook technisch wetenschappelijk onderzoek komt in aanmerking.

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Sparren over innovatie?

Meer weten over deze subsidieregelingen? Bekijk de website van RVO. Graag ook eens met andere ondernemers sparren over innovatieve oplossingen voor een duurzame en toekomstgerichte sector? Dan is deelname aan de InnovatieTafels iets voor jou. Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.