Inspiratie en intervisie

Placeholder for Monique van LieverlooMonique van Lieverloo

Monique van Lieverloo

Manager InnovatieTafels

Placeholder for ABAB innovatietafels HR15ABAB innovatietafels HR15

5 december 2023

De moderatoren zijn de hoekstenen van InnovatieTafels. Zij dagen ondernemers uit, stellen de juiste vragen en zoeken de verbinding op. InnovatieTafels investeert dus graag in de moderatoren, onder andere met Moderator MeetUps. Tijdens deze MeetUps staan inspiratie en intervisie centraal. Zo kunnen de moderatoren met nieuwe invalshoeken invulling geven aan hun rol én verder groeien.

De kracht van een dialoog

Om de moderatoren nieuwe handvatten mee te geven om hun InnovatieTafel te begeleiden, staat er vaak een bepaald onderwerp centraal. Zoals de kracht van een goede dialoog voeren. Dat is de basis van een InnovatieTafel. De dynamiek aan tafel kan daarbij erg bepalend zijn. Een dialoog voeren gaat over luisteren naar elkaar en erkennen wat de ander zegt. Het gaat over samen aan dezelfde vraag werken, de logica van de ander doorgronden. Ook is het belangrijk dat iedereen zijn zegje kan doen. Tijdens de Moderator MeetUp krijgen de moderatoren werkvormen mee om met het thema aan de slag te gaan, zoals het inzetten van een praatstok en het in beweging brengen van de groep. Want mensen die bewegen, denken ook beweeglijker.

Ervaringen uitwisselen

Elke moderator heeft iets anders in te brengen. De een heeft een breed netwerk, de ander jarenlange ervaring met innovatie of het begeleiden van groepen ondernemers. Dit biedt enorm veel kansen om van elkaar te leren. Daarom biedt de Moderator MeetUp veel ruimte om ervaringen en casussen uit te wisselen. En daar steekt iedereen wat van op!

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten?

Ook als moderator bijdragen aan de InnovatieTafels? Neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790 of stuur Monique een e-mail.