Agri & Food: samen naar een duurzame en toekomstgerichte sector

Placeholder for Monique van LieverlooMonique van Lieverloo

Monique van Lieverloo

Manager InnovatieTafels

Placeholder for man_in_kasman_in_kas

10 december 2023

De wortels van diverse kennispartners liggen in de agrarische sector. Wij gaan deze kennis en ervaring inzetten onderweg naar een duurzame en toekomstgerichte Agri- & Foodsector via de InnovatieTafels.

Decennialang al zetten wij onze kennis en ervaring in voor land- en tuinbouwbedrijven, maar ook voor leveranciers en dienstverleners van de primair agrarische bedrijven en bedrijven die verwant zijn aan de agrarische sector. De intensieve samenwerking met deze bedrijven heeft gezorgd voor een schat aan waardevolle kennis en ervaring die we meer dan ooit in gaan zetten onderweg naar een duurzame en toekomstgerichte Agri- & Foodsector via de InnovatieTafels.

Ingrijpende veranderingen

Gezond en duurzaam geproduceerd voedsel is de toekomst. Tegelijk hebben we te maken met een enorme uitdaging: de snelgroeiende wereldbevolking. Om deze ook in de toekomst verantwoord van voedsel te kunnen blijven voorzien, ontkomen we niet aan ingrijpende veranderingen. Die zijn vandaag de dag al volop zichtbaar en merkbaar in de vorm van veranderend consumentgedrag, nieuwe verdienmodellen, verduurzaming van de landbouw, natuur inclusieve productie, verkorte ketens en future food systems.

Samenwerken en kennis delen

Voor veel bedrijven is het een grote uitdaging om mee te gaan in de noodzakelijke transitie van de landbouw- en voedselsector. Er zijn zoveel aspecten die hiermee samenhangen, dat het onmogelijk is om individueel het verschil te maken. Denk onder meer aan thema’s als: plaats in de keten, primaire voedsel- en grondstoffenproductie, voedselverwerking, voedselproductie, verpakken en transport, consumeren en voedselverspilling. Om impact te maken met duurzame oplossingen die blijvend waardevol zijn voor mens, natuur en economie, zullen we meer en intensiever dan ooit moeten samenwerken en kennis delen.

Verplicht aan de toekomst

Dankzij ons verleden én heden zijn we ons bewust van de noodzaak van een duurzame toekomst. Een toekomst waarin we met minder grondstoffen en minder uitstoot meer voedsel gaan produceren. Waarin boeren eerlijke prijzen ontvangen voor hun producten. En waarin wij met klanten en partners in elke schakel van de keten multidisciplinair samenwerken aan en in een duurzame en toekomstgerichte Agri- & Foodsector. Tegelijk zijn we ons bewust van de twijfel en terughoudendheid bij sommige agrarische bedrijven. Ook voor die bedrijven willen we er zijn. Omdat we veel te danken hebben aan het verleden, maar nog veel meer verplicht zijn aan de toekomst van de generaties na ons.

InnovatieTafels

Daarom organiseren wij de InnovatieTafels; een reeks van gesprekken met een vaste groep mensen die elkaar helpen om met vernieuwende oplossingen te komen voor specifieke of gezamenlijke uitdagingen en onderwerpen.

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790 of stuur Monique een e-mail.