Zelfstandig innoveren of samen innoveren?

Placeholder for Monique van LieverlooMonique van Lieverloo

Monique van Lieverloo

Manager InnovatieTafels

Placeholder for Samenwerken innovatieSamenwerken innovatie

19 juli 2023

Innovatie is essentieel om concurrerend te blijven en te kunnen groeien in deze snel veranderende wereld. Een belangrijke vraag hierbij is of het beter is om zelfstandig te innoveren of om te innoveren in teams of netwerken.

Wat zijn de voordelen van zelfstandig innoveren?

Zelfstandig innoveren betekent dat je als individueel bedrijf of organisatie intern nieuwe ideeën ontwikkelt en implementeert. Het voordeel van zelfstandig innoveren is de controle en autonomie die je hebt over het innovatieproces. Je kunt je eigen koers bepalen en je bent volledig eigenaar over de ontwikkelde innovaties. Dit biedt met name voordelen als je bedrijf beschikt over unieke kennis, expertise en middelen die intern kan worden benut.

Wat zijn de beperkingen van zelfstandig innoveren?

Ondanks de voordelen, brengt zelfstandig innoveren ook beperkingen met zich mee. Als je alles alleen doet, ben je vaak in te beperkte mate op de hoogte van externe perspectieven en inzichten. Dat kan weer leiden tot een gebrek aan diversiteit in denkwijzen en ideeën. Hierdoor is de kans kleiner dat je baanbrekende innovaties bedenkt. Samenwerking met andere spelers in het innovatie-ecosysteem biedt toegang tot nieuwe markten, technologieën en resources. Waardevolle input die je innovatie wel uniek en passend maken.

Innoveren in teams of netwerken

Innoveren in teams of netwerken betekent dat je met meerdere organisaties, bedrijven, onderzoeksinstituten of andere belanghebbenden innovaties ontwikkelt en uitwerkt. De samenwerking kan verschillende vormen hebben, zoals publiek-privaat, open innovatie-initiatieven of sector-overschrijdende netwerken. Het belangrijkste voordeel van innovatie in teams of netwerken is dat je verschillende perspectieven, kennis en expertise bij elkaar brengt, risico’s deelt en synergiën creëert. Dat kan je innovaties naar een hoger niveau brengen en ze sneller en efficiënter laten plaatsvinden.

Samenwerken is belangrijk én uitdagend

Het belang van samenwerking bij innovatie is ongekend. Het is onwaarschijnlijk dat één enkele organisatie alle kennis en middelen bezit. Samenwerken helpt bij het creëren van een gunstig innovatieklimaat, waarin kennisuitwisseling, co-creatie en gedeeld leren centraal staan. Maar samenwerking brengt ook uitdagingen met zich mee. Denk aan het beheren van intellectueel eigendom, het opbouwen van vertrouwen tussen partners en effectieve communicatie in het netwerk. Dat vraagt om duidelijke samenwerkingsstructuren, open communicatie en gedeelde doelen en waarden.

Sneller, effectiever en succesvoller

Innoveren kan dus zowel zelfstandig als gezamenlijk in teams of netwerken. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Eigenlijk moeten we continu zoeken naar de juiste combinatie. Waarbij in die combinatie steeds meer de nadruk op samenwerken ligt. Samenwerken stelt je bedrijf of organisatie in staat om verschillende perspectieven, kennis en middelen te benutten. Dat is nodig in onze complexe en snelle wereld. Door samen te werken, kun je sneller en effectiever innoveren. En laat dat nou net een van de belangrijkste succesfactoren zijn!

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of deelnemen aan de InnovatieTafel?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, marktmanager, via telefoonnummer 06-10462790.

Placeholder for Quote Hans de BieQuote Hans de Bie

Hans de Bie, Alfa Accountants en Adviseurs

‘Ik ben ervan overtuigd dat we door het samenbrengen van verschillende ondernemers stappen kunnen maken op het gebied van innovatie. Innovatie gaat daarbij verder dan technologie; ook op het gebied van samenwerking en management valt veel te innoveren.’

Volg InnovatieTafels nu ook op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn-pagina.