Samen kom je verder, veel verder


Ineke Couwenberg is werkzaam als marktmanager bij ABAB Accountants en Adviseurs en sinds maart 2018 is ze ook raadslid voor het CDA in Tilburg. Haar motto, zowel in haar werk als in de politiek, luidt: samen kom je verder, veel verder. Een motto dat naadloos aansluit bij de InnovatieTafels, waarvan Ineke dan ook een van de grondleggers en drijvende krachten is.

Waarom zijn InnovatieTafels een goed idee?

“De InnovatieTafels zijn een goed idee omdat ze ondernemers uitdagen om even afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Je eigen knelpunten met een helicopterview bekijken om je te kunnen verbinden met de issues van collega’s, maakt je creatief. Zo zie je nieuwe dingen en kom je tot goede ideeën voor je eigen onderneming.”

Waarom heb je ervoor gekozen om moderator te zijn?

“Ik versta de kunst om op een abstract niveau oplossingen te bedenken én die vervolgens heel toepasbaar te maken voor de praktijk van morgen. Daarbij probeer ik altijd te zoeken naar bijzondere oplossingen en het is leuk om me daarmee bezig te houden. Het geeft me energie om op die manier aan de slag te zijn en als moderator zit je in zo’n proces. Je gaat met een groep ondernemers zo’n traject in en je probeert ze uit te dagen om met elkaar nieuwe dingen te bedenken.”

Van welke InnovatieTafel ben jij de moderator en waarom juist van deze?

“Ik ben moderator van de eerst gestarte InnovatieTafel. Hier zijn grote ondernemers bij aangesloten die voorop lopen op het gebied van innovatie. Maar ik vind het ook leuk om bij andere tafels aan te sluiten, juist bij ondernemers die wat sceptischer zijn. Om ze uit te dagen om kansen te zien in innovatie en ze te laten zien hoe hun omgeving ze uitdaagt om dingen anders te doen.”

Wat houdt je rol als moderator in?

“Enerzijds ben ik een soort van procesbegeleider. Ik zorg ervoor dat iedereen mee kan doen, dat het onderwerp op de agenda aan bod komt en ik houd de tijd in de gaten - ook belangrijk! Tijdens de bijeenkomsten stel ik vragen om deelnemers uit te dagen en ervoor te zorgen dat we een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bespreken.”

“Moderatoren zorgen er ook voor dat er een onderwerp benoemd wordt, waarover de deelnemers het de volgende keer willen hebben. Daar zoek ik dan een inhoudelijk specialist bij. Beter nog is het als de deelnemers iemand uit hun eigen netwerk voordragen. Gelukkig hoef ik niet alles alleen te doen. Elke InnovatieTafel heeft twee moderatoren die het werk samen oppakken.”

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?

“Mijn ervaringen zijn heel erg positief. Er worden goede gesprekken gevoerd in een goede sfeer. Uiteindelijk hoop ik dat de ondernemers in een InnovatieTafel ook onderling een echte band met elkaar gaan opbouwen, zodat ze een vraagbaak blijven voor elkaar.”

Wat vind je van de rol van de deelnemers?

“Het zijn leuke mensen, échte ondernemers. Ze hebben een drive en willen resultaten neerzetten. Dat merk je in het gesprek. Ook belangrijk is dat ze naar de bijeenkomsten komen met de intentie om bij te willen dragen aan de uitdagingen van andere ondernemers.”

Wat geeft jou de meeste energie in deze rol?

“Wat mij het meest motiveert, is het geloof dat we op deze manier stappen kunnen zetten naar verbeteringen. Ik gun onze boeren en burgers een samenleving met een volhoudbare voedselproductie. Er is niet één oplossing, er zijn heel veel verschillende! Alleen samen gaan we die allemaal ontdekken. Een bijdrage leveren aan dat proces en ondernemers laten zien wat we zouden kunnen bereiken, dat geeft mij energie!”

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst van de InnovatieTafels?

“We gaan heel veel InnovatieTafels starten. Mijn droom is dat het een op zichzelf staand netwerk wordt, dat een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze ondernemers. Maar niet alleen aan onze ondernemers, ik geloof ook dat we een rol kunnen spelen om de voedseltransitie een stap verder te brengen. We zijn op weg naar een nieuw evenwicht tussen economie, omgeving en inwoners. Een duurzamere samenleving is noodzakelijk en daar moeten we allemaal aan bijdragen. De InnovatieTafels kunnen ondernemers hierbij helpen.”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.