“Zonder innovatie komt het niet goed met de voedseltransitie”


Waarom zijn InnovatieTafels een goed idee?

“Innovatie ontstaat meestal op de randen van de kennisgebieden van ondernemers. Concreet bezig zijn met innovatie en ideeën uitwisselen gebeurt dan ook niet zo vaak. Zeker niet bij kleinere ondernemers in de Agri- & Foodsector. En als het al gebeurt, zit er vaak iemand aan tafel die met een commercieel oor luistert. Dat spoort mensen niet aan om het achterste van hun tong te laten zien. Dat is jammer, want de innovatie die er wel is moet aangejaagd worden en waar het aan innovatie ontbreekt moet deze er komen. In het belang van de ondernemers zelf, maar ook met oog op een duurzame toekomst.”

“Binnen de Agri- & Foodsector speelt er van alles, waarvan veel ondernemers niet op de hoogte zijn. Ik heb dat vooral gemerkt in mijn eerste maanden bij ABAB. Ik heb toen zo’n 35 klanten bezocht en uitvoerig gesproken. Wat ik bij de ene klant hoorde, was bij de andere volstrekt onbekend. Terwijl het kennis betrof die voor iedereen waardevol is. Alleen die ervaring al maakt van de InnovatieTafels een goed idee! Innovatie is cruciaal, want zonder van elkaar te leren gaat het niet goedkomen met de voedseltransitie.”

Van welke InnovatieTafel ben jij de moderator en waarom juist van deze?

“Samen met mijn collega Ineke Couwenberg ben ik moderator van de tweede InnovatieTafel, ‘de voorlopers’. Deze tafel is in oktober gestart. De uitdaging bij innovatievoorlopers is ondernemers te verleiden na te denken over andere keuzes. Zij hebben al duidelijke keuzes gemaakt en bij deze ondernemers gaat het erom dat ze de meester/leerling-verhouding in zichzelf weer vinden. Dus niet alleen roepen wat je al weet, maar ook ontdekken wat je nog niet weet en jezelf openstellen voor nieuwe ideeën en inzichten.”

Wat houdt je rol als moderator in?

“Het gaat erom dat je ervoor zorgt dat de groep bezig is met zaken die ze zelf belangrijk vinden. Tegelijk wil ik deelnemers uitdagen om vooroordelen opzij te zetten. We benoemen samen thema’s die we willen bespreken en we bepalen hoe we het erover gaan hebben. Mijn rol is hierbij faciliteren, prikkelen en uitdagen. Tegelijk accommoderen en challengen is soms best ingewikkeld. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Ineke Couwenberg is mijn co-moderator en onderling hebben we goede afspraken gemaakt over de taakverdeling. Zij weet veel meer over de sector dan ik en is de inhoudelijk specialist. Ik ben voorzitter, Ineke is challenger. Samen zorgen we voor een verslag van de bijeenkomst en dat de groep weer bij elkaar komt.”

Wat gaat er goed en wat zou er nog beter kunnen?

“Het idee werkt! De kruisbestuiving en het naar elkaar luisteren gaat heel goed. Daarmee is de relevantie een feit. Ik zag mensen enthousiast worden over bepaalde ideeën en ze gingen meteen doorvragen. Dat is een goed signaal.

Wat een stuk lastiger is, vooral omdat het de eerste bijeenkomst was denk ik, is consensus bereiken over de volgende thematiek. Dat ging nog een beetje alle kanten uit.

Wat ook nog beter kan, is het briefen van de gastheer of -vrouw. Het moet duidelijker zijn in welke mate het wel of niet over zijn of haar bedrijf moet gaan. En tot slot: timemanagement. Mensen zitten in een soort freestyle-stand en willen graag honderduit praten. Dat moet je in goede banen leiden.”

Wat geeft je energie in deze rol bij ‘jouw’ InnovatieTafel?

"Allereerst: het is niet mijn tafel, maar de tafel van de deelnemers. Als moderator bied ik dienend leiderschap. Het gaat niet over mij en niet over ABAB. Gelukkig werd dit bevestigd door de deelnemers. Het mooiste vind ik om te zien dat de deelnemers zich echt openstellen en enthousiast worden over ideeën van anderen. Dat zorgt voor creativiteit en enthousiasme. Ze kunnen hun verhaal kwijt in een ontspannen en fijne sfeer. Het geeft energie om ze hierbij te bemoedigen en de chemie in de groep aan te jagen.”

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?

“Ik verwacht en hoop dat de deelnemers elkaar straks ook buiten de tafels om weten te vinden. Dat er zakelijke vriendschappen ontstaan. En dat een aantal leden, het liefst allemaal natuurlijk, ook echt aan de slag gaan met de initiatieven. Als ik nog wat verder vooruitkijk, dan hoop ik dat er over vijf jaar zo’n duizend tafels zijn. Dat er een olievlekwerking ontstaat en dat de InnovatieTafels een beweging worden, waar mensen voor in de rij staan en waar we als ABAB geen controle meer over hebben. Dat zou pas écht mooi zijn!”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.