Over ons

InnovatieTafels is een initiatief vanuit Stichting ABAB. Vanuit deze stichting worden middelen ter beschikking gesteld die bijdragen aan het bevorderen van kennisdeling, het stimuleren van duurzaam ondernemerschap of door een bijdrage te leveren aan de voedseltransitie. Zo kunnen we zonder commerciële motieven investeren in de InnovatieTafels. Dat doen we graag met zoveel mogelijk partners samen.

Samen met anderen

Innovatie is cruciaal om jouw bedrijf te ontwikkelen, maar door de dagelijkse drukte is het vaak niet dringend genoeg om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die cirkel willen we doorbreken door ondernemers te laten deelnemen aan onze InnovatieTafels. Wij geloven dat dit nóg beter werkt als zoveel mogelijk partijen samen optrekken. Daarom werken we samen met o.a. Rabobank, Achmea, ZLTO, HAS en AgriFood Capital. En dit is nog maar het begin. We willen nog veel meer instanties en bedrijven in de voedselketen aanhaken en op termijn ook daarbuiten.

Onze droom

Onze hoop is dat we met de InnovatieTafels een beweging op gang brengen die in vijf jaar uitgroeit tot honderden tafels door heel Nederland. Een groot netwerk van ondernemers die van elkaar leren en die beter dan ooit toegang hebben tot de kennis van onderzoeks- en kennisinstellingen. Zo dragen we bij aan een ondernemend Nederland dat een voorsprong neemt op de ons omringende landen. Tegen die tijd kent iedereen de InnovatieTafels als iets positiefs en waardevols, waar eenieder bij aan kan haken. Niemand weet meer waar ze ooit bedacht en begonnen zijn. Dat is onze droom…

Over Stichting ABAB

In 1924 werd binnen de standsorganisatie NCB een boekhoudbureau opgezet, om te kunnen voldoen aan de behoeften van agrarische ondernemers. In de zestiger jaren werd het boekhoudbureau afgesplitst van de NCB en ondergebracht in een stichting: de Stichting ABAB.

Het boekhoudbureau groeide uit tot een allround accountants- en adviesorganisatie door ontwikkeling van de regelgeving rondom het agrarische bedrijf, de accountantswetgeving en de fiscale wetgeving. Door de multidisciplinaire aanpak van de advisering was de stichtingsstructuur al enige tijd niet meer de ideale rechtsvorm. Daarom werd de onderneming in het begin van deze eeuw ondergebracht in de ABAB Groep BV met een aantal dochtermaatschappijen.

Stichting ABAB werd aandeelhouder die met voorrang jaarlijks meedeelt in het dividend dat de ABAB Groep BV uitkeert. Dividend dat onder andere wordt ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s.

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.