'Bureaucratie is het grootste struikelblok voor innovatie'

Placeholder for ingridvanzwambagtingridvanzwambagt

Ingrid van Zwambagt, melkveebedrijf Van Asseldonk-Van Zwambagt

Melkveebedrijf Van Asseldonk-van Zwambagt in ’s-Hertogenbosch is het familiebedrijf van Hein en Ingrid en hun drie kinderen. Zij namen het stokje in 2000 over en groeiden door van 100 naar 400 melkkoeien, die jaarlijks zo’n 3,5 miljoen liter melk produceren. Hun 150 hectaren grond bestaan voor tachtig procent uit grasland. Op de rest telen ze maïs. Lang volgden ze een strategie gericht op economische groei, maar inmiddels staan ook innovatie en duurzaamheid centraal.

Vanwaar deze omschakeling?

“Als bedrijf kun je niet zonder innovatie. Zoals de typemachine plaatsmaakte voor computers, is ook de Agri- & Foodsector continu in ontwikkeling. Wij willen mee met de tijdgeest en samen met anderen er het beste van maken. Er is immers veel aan de hand en het Klimaatakkoord maakt dat we er alles aan moeten doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat vraagt om verduurzaming én dus om innovatie. Bovendien geeft het mij een goed gevoel om goed te doen voor de omgeving, anderen hierbij te betrekken en dit ook uit te dragen.”

Hoe belangrijk is innovatie voor jullie bedrijf?

“Van levensbelang. Wij vinden verduurzaming heel belangrijk en zijn al jaren bezig om aan de nieuwe regels te voldoen en ons bedrijf toekomstbestendig te maken. Zo hebben we onze nieuwe stal voorzien van innovatieve emissiearme vloeren. Daarnaast willen we graag een monovergister bouwen voor de opwekking van groen gas. Hiermee kunnen we verder bijdragen aan de reductie van milieubelastende stoffen en duurzame energie opwekken.”

Waar loop je tegenaan bij innovatievraagstukken?

“Dat is zonder twijfel de bureaucratie. Zo loopt onze vergunningsaanvraag voor onder andere een monovergister al vier jaar en hebben we recent te horen gekregen dat deze is afgewezen, omdat onze melksilo buiten ons bouwblok staat. Een melksilo in de gebouwen heeft plaatsgemaakt voor een warmteterugwinsysteem. Dat kon ik haast niet geloven. De discussie verhardt en alles is gericht op het terugdringen van de veestapel. Jammer genoeg wordt er niet goed gekeken naar waar we met z’n allen naartoe moeten en hoe we daar moeten komen. Beslissingen laten maar op zich wachten en er heerst een groot gebrek aan kennis.”

Wat hoop je dan bij de InnovatieTafels te vinden?

“Ik wil mijn ideeën en kennis over innovatie en verduurzaming graag met anderen delen. Het zijn belangrijk thema’s en ik maak me echt zorgen over de toekomst van een betaalbare voedselproductie in Nederland. Veel bedrijven stoppen, al dan niet gedwongen, door de steeds strengere regels of door een gebrek aan opvolging. Bij de InnovatieTafels komen we met gelijkgestemden samen en wil ik proberen om samen een vuist te maken en draagvlak te creëren voor ideeën om onze sector te versterken.”

En wat is jouw rol hierin?

“Verduurzaming en innovatie hebben mijn doorlopende aandacht. Ik krijg er ook veel vragen over van anderen, mede door mijn rol als gemeenteraadslid en eerdere functies bij ABAB en als voormalig voorzitter van ZLTO Midden-Maasland. Met mijn kennis, ervaring en netwerk wil ik bijdragen aan de ideeën en inzichten van anderen die met innovatie bezig zijn. Op allerlei gebieden kan dat, omdat we zelf volop bezig zijn met verduurzaming. Naast de innovatieve emissiearme vloeren in onze stallen, benutten we ook warmte uit melk om het huis te verwarmen, gaan we zonnepanelen leggen en ben ik bestuurder van een regionaal windenergieproject.”

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?

“We hebben inmiddels een aantal bijeenkomsten gehad en die waren heel inspirerend. De eerste was bij Vermeulen Zachtfruit. Mooi om te zien hoe Albert Vermeulen zijn bedrijf runt en hoever we in Nederland zijn met veredeling. De keer erna waren we bij Wilco Verhoeven van orchideeënkwekerij Artisan. Hij is heel innovatief bezig op het gebied van marketing. Verder hebben we een interessant verhaal gehoord van Will van der Heijden over duurzame energieopwekking op basis van pluimveemest.”

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?

“De wil in de sector om te verduurzamen is heel groot. We willen allemaal verduurzamen en innoveren en iedereen staat open om kennis te delen en te leren van elkaars ideeën. Ik hoop dat we binnen de InnovatieTafels tot initiatieven komen, waarmee we tijd gegund krijgen om naar buiten te kunnen treden richting politiek en burgers en op wederhoor te kunnen rekenen.”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of deelnemen aan de InnovatieTafel?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, marktmanager, via telefoonnummer 06-10462790.

Volg InnovatieTafels nu ook op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn-pagina.