'De intentie is echt om elkaar te begrijpen, stimuleren en inspireren'

Placeholder for InfolandInfoland

Marieke Kessels

Infoland

Toen Marieke Kessels, CEO van softwareontwikkelaar Infoland, een telefoontje kreeg van haar relatiebeheerder bij ABAB of zij als expert wilde aanschuiven bij een bijeenkomst van de InnovatieTafels, was ze direct enthousiast. “Innovatie is een belangrijk thema binnen ons bedrijf en over het thema ‘vinden, binden en boeien van medewerkers’ kan ik meepraten. Ook hier gaan we bij Infoland innovatief mee om.”

Hoe belangrijk is innovatie in jouw wereld?

“Als ICT-bedrijf en softwareontwikkelaar is innovatie een van de belangrijkste pijlers. Digitalisering is sowieso een hot topic, dat ten tijde van corona een enorme extra boost heeft gekregen. Op technologisch gebied moeten wij voorop blijven lopen, bijvoorbeeld als het gaat om infrastructuur, hosting, beschikbaarheid en security. Daarnaast is er veel concurrentie op het gebied van softwareontwikkeling; dan gaat het om functionaliteit. Ook hierin moeten we voorop blijven lopen. De innovatiekracht van onze oplossingen wil ik ook terugzien in onze processen, bedrijfsmodellen en samenwerking. Kortom; wij worden op alle gebieden gedreven door verbetering!”

Waarom ben je gevraagd een bijdrage te leveren aan de InnovatieTafels?

“Een van de thema’s die de deelnemers hebben aangedragen bij de InnovatieTafel Agri & Food is ‘vinden, binden en boeien van medewerkers’. Sinds een jaar of drie gaan wij hier binnen Infoland op innovatieve wijze mee om. Daar heb ik heb uitgebreid over mogen vertellen.”

“Zo werken wij bijvoorbeeld met rollen in plaats van functies en beoordelen en belonen we medewerkers op basis van groei en ontwikkeling. Daar geloven we heilig in en we faciliteren dit zo goed mogelijk. Ook werken we met een open feedbackcultuur; het idee is dat je feedback ophaalt bij je collega’s om er zelf beter van te worden. Verder organiseren we regelmatig pizzasessies in combinatie met trainingen en presentaties. Bij ons hebben medewerkers veel vrijheid, maar we werken wel aan gezamenlijke doelen. We zijn open en transparant over de resultaten en we hanteren een winstdeling die voor iedereen gelijk is. En zo kan ik nog wel even doorgaan…”

Hoe werd dit ontvangen door de deelnemers van de InnovatieTafels?

Ik merkte dat de deelnemers oprecht geïnteresseerd waren en ze stelden ook volop vragen. Dat vind ik sowieso goed aan dit initiatief. Er heerst een heel open sfeer, waarin iedereen zijn visie kan geven. Er wordt goed geluisterd naar elkaar en vrij gesproken over de verschillende onderwerpen. De intentie is echt om elkaar te begrijpen, stimuleren en inspireren. Dit in combinatie met de verschillende achtergronden van de ondernemers en experts zorgt voor een mooie dynamiek van mensen die elkaars uitdagingen begrijpen. Ook de vorm is goed: een tafelgesprek met structuur, zonder dat de inhoud vooraf in beton is gegoten.”

Wat is je het meest bijgebleven?

“De sessie vond plaats in Dongen, op het bedrijf van een van de deelnemers. We hebben koffie gedronken, een rondleiding gehad en samen gegeten. Daarna zijn we met het thema aan de slag gegaan. Het leuke was dat ook de kinderen van de eigenaar erbij waren. Deze nieuwe generatie werkt in het bedrijf en het was interessant om onze visie bij hen te toetsen en hun ideeën over innovatie te horen.”

“Wat ik ook boeiend vond, was de aanpak van een andere deelnemer, een fruitteler. Die spreekt bijna dagelijks een paar minuten met al z’n medewerkers over hoe ze hun werk doen en of ze het naar hun zin hebben. Eigenlijk zijn dat heel korte ontwikkelgesprekken. In essentie is dat dezelfde aanpak als wij bij Infoland hanteren.”

En heb je er zelf nog wat van opgestoken?

“Ik vond het leuk om mijn bijdrage te kunnen leveren en leerzaam was het ook. Zo viel het me op dat het thema ‘vinden, binden en boeien van medewerkers’ heel erg leeft bij de deelnemers. Veel meer dan ik aanvankelijk verwachtte. Ook is mij een spiegel voorgehouden. Als je bezig wilt zijn met innovatie, is het cruciaal dat je werkt aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Je moet afstand kunnen nemen. Dat lukte heel goed in mijn rol als expert bij deze bijeenkomst. Ik zie het dan ook zeker zitten om in de toekomst nog eens terug te komen. Als expert, maar wie weet ook als deelnemer als er een voor ons relevante InnovatieTafels wordt gestart.”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.