‘Innovatie was iets voor koplopers, maar is nu cruciaal voor je voortbestaan’

Eva Litjens en Annick Spaans

ZLTO

Eva Litjens is belangenbehartiger dier en Annick Spaans projectexpert duurzame veehouderij bij ZLTO, de vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Sinds kort hebben ze zich op advies van hun managers aangesloten als moderator bij de InnovatieTafels. Daarnaast is ZLTO ook kennispartner.

Wat doet de ZLTO en wat is jullie rol daarbij?

Eva: “Als belangenvereniging zijn wij de schakel tussen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. Met ons werk willen wij perspectief creëren en behouden voor agrarisch ondernemers. Ook bundelen we de krachten van onze leden en stimuleren we samenwerking en innovatie in de land- en tuinbouw. Annick en ik zijn in ons werk altijd bezig met dieren en dan met name met diergezondheid, dierenwelzijn en faunabeheer. Waar de discussies plaatsvinden, zit ik aan tafel om mee te discussiëren namens onze leden.”

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de sector?

Eva: “Er is op dit moment veel onzekerheid, politieke discussie en emotie in de sector. Wij willen eraan bijdragen om manieren te vinden om hiermee om te gaan. Daarbij stellen we ons als ZLTO altijd de vraag: hoe kan het wél? We gaan oplossingsgericht te werk en dat betekent compromissen sluiten.”

Annick: “Dat geldt ook voor de projecten die ik doe. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk naar oplossingen voor de lange termijn te kijken. Agrarische ondernemers zijn vaak met de korte termijn bezig, maar wij kijken graag verder en proberen voorop te lopen op de ontwikkelingen.”

Wat betekent innovatie voor jullie organisatie?

Eva: “De agrarische sector ontkomt op dit moment niet aan innovatie. Stilstand is echt achteruitgang en innovatie is de enige manier om je bestaansrecht te behouden en jezelf waardevol te maken. Als ZLTO proberen wij innovatie te stimuleren en handreikingen te doen om oplossingen te bieden. Dit is ook richting politiek en overheid hét middel om te laten zien hoe we positief bijdragen en hoe het wél kan. Innovatie was iets voor koplopers, maar inmiddels is het een cruciaal aspect voor je voortbestaan.”

Annick: “Een positieve switch is belangrijk; niet met de hakken in het zand! Dat is lange tijd wel zo geweest, maar innovatie en optimisme zijn steeds actueler en belangrijker om samen vooruit te komen.”

Eva: “En als je door wilt, moet je tijd en geld vrijmaken om innovatie tot leven te brengen. Het moet niet blijven hangen in een goed idee alleen. Die zijn er genoeg, nu moet het vertrouwen bij zowel de ondernemer als de overheid nog komen dat het gaat landen en dat het echt gaat werken. Dat gaat alleen als we innovatie die kans geven!”

Waarom hebben jullie gekozen om kennispartner te worden van de InnovatieTafels?

Annick: “Ik zie het als een belangrijk signaal richting de sector dat wij als ZLTO echt vooruit willen en willen bijdragen aan en met innovatie. Dit is een mooie manier om met ondernemers en onze leden in gesprek te gaan over hoe nu verder.”

Wat kunnen jullie bijdragen?

Annick: “Naast de kennis die we meenemen als kennispartner, ben ik vanuit mijn projecten bekend met groepsprocessen en mensen in beweging brengen. Dat wil ik verder uitbouwen binnen de InnovatieTafels en dan vooral met ondernemers over de sectoren heen. We kunnen nog veel van elkaar leren, denk ik.”

Eva: “Ik zie dit ook als een manier om binnen onze organisatie de bestaande kaders los te laten en bottom-up te praten over ondernemerschap en innovatie. Dat kan tot waardevolle inzichten leiden, ook voor onze leden. ZLTO is immers een ledenorganisatie en alles wat we doen, doen we voor onze leden. We gaan hen dan ook proberen te betrekken bij de InnovatieTafels.”

Wat zijn jullie verwachtingen?

Eva: “Ik heb er zin in en zie het ook als een leerproces. We gaan allebei een andere tafel leiden, samen met een andere moderator. Dat is natuurlijk heel leerzaam en hopelijk brengt het ook inspiratie. Voor mij is het een uitdaging om een verandering in denken teweeg te brengen. Niet verdedigend, maar positief en oplossingsgericht.”

Annick: “Ik hoop echt op een intrinsiek gemotiveerde groep mensen, die samen iets moois wil bereiken. Dat kan van alles zijn; een innovatief product, een vernieuwende werkwijze of een idee om te verduurzamen. Zolang we maar leren van elkaar!”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap? Meld je aan als kennispartner van InnovatieTafels via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.

Volg InnovatieTafels nu ook op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn-pagina.