'Innovaties maken onze sector sterker'

Placeholder for jeroenvanerpjeroenvanerp

Jeroen van Erp, mts. Van Erp, Van Oort

Innovaties maken onze sector sterker!

Samen met zijn ouders runt Jeroen van Erp (28) een melkveebedrijf in het Brabantse Oijen. In totaal hebben ze 80 hectare grond in gebruik en bezitten ze 220 melkkoeien en jongvee, dat voor een deel elders is ondergebracht. Over een aantal jaren wil Jeroen het bedrijf overnemen van zijn ouders. Daarbij realiseert hij zich als geen ander dat innovatie een voorwaarde is met het oog op een duurzame toekomst en een toekomstbestendig melkveebedrijf.

Wat heb je met innovatie?

“Vier jaar geleden heb ik de opleiding Agrarisch Ondernemerschap afgerond aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Aansluitend heb ik een aantal jaren gewerkt als adviseur in dienst van FrieslandCampina. Ik heb de afgelopen jaren heel wat melkveebedrijven bezocht en agrarisch ondernemers gesproken. Wat me opviel is dat er veel geklaagd wordt, maar ook dat er heel veel goede ideeën voor innovatie zijn om de sector te versterken. Daar werd ik heel blij van.”

Waarom doe je mee aan InnovatieTafels?

“Binnen ons bedrijf zijn we met verschillende innovaties bezig. Daar was onze adviseur van de Rabobank uiteraard van op de hoogte. Toen hij me vertelde dat Rabobank medeorganisator is van de InnovatieTafels en me vroeg om mee te doen, vond ik dat meteen een goed idee. Kennis opdoen en ervaringen delen is immers super belangrijk om je eigen innovaties tot een succes te maken. En daarbij is het leuk om gelijkgestemden te ontmoeten natuurlijk.”

Met welke innovaties houden jullie je bezig op dit moment? “Niet over alle innovaties kan ik uitweiden, omdat een aantal nog in de kinderschoenen staat. Een innovatie betreft het plan om een nieuwe stal te bouwen, voorzien van een geavanceerde emissievrije vloer. Die vloer is echt bijzonder en ligt nog nergens in Nederland. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om een mestverwerkingsinstallatie te bouwen, waarmee we dierlijke mest kunnen transformeren in een kunstmestvervanger. Verder zijn we aan het kijken naar een nieuw soort veevoer, waarvoor geen soja geïmporteerd hoeft te worden uit Zuid-Amerika. Daarmee kunnen we de CO2-druk enorm verminderen. De laatste innovatie gaat over het produceren van Bokashi; gefermenteerd organisch restmateriaal dat wordt omgezet naar bodemverbeteraars.”

Hoe belangrijk is innovatie voor je bedrijf?

“Dat is best moeilijk te zeggen. Je kunt ook gewoon koeien houden en melk produceren, zoals het altijd al is gedaan. Maar ik geloof in de kracht van innovatie. Er moeten dingen veranderen en als je naar het verleden kijkt, zie je dat de sector alleen maar sterker is geworden door innovatie. We moeten dus openstaan voor nieuwe ideeën!”

Waar loop je tegenaan bij innovatievraagstukken?

“Om te kunnen vernieuwen heb je kennis nodig. Die is soms lastig te vinden. Er zijn allerlei bureaus die je willen helpen met advies en het aanvragen van subsidies bijvoorbeeld, maar dat is altijd vanuit een commercieel motief. Daarom zijn de InnovatieTafels zo’n goed idee. Hier praat je met vakgenoten op basis van respect en gelijkwaardigheid.

Waar ik tegenaanloop bij het bedenken en implementeren van innovaties, zijn verouderde wetten en regels. Zo is er bijvoorbeeld een voorgeschreven verhouding tussen het gebruik van dierlijke mest en kunstmest. Dat kan behoorlijk in de weg zitten als je aan de slag gaat met mestbewerking.”

Wat hoop je te vinden bij de InnovatieTafels?

“We hebben enkele bijeenkomsten gehad en het eerste thema was mestbewerking. Dat onderwerp paste goed in mijn straatje! Ik vond het waardevol dat er een inhoudelijke expert kwam spreken. Een nieuw inzicht is dat mest voor de toekomst geen problematiek meer is, maar een belangrijke toegevoegde waarde kan zijn. Bij de volgende bijeenkomst gaan we praten over lokale energieopwekking. Daar is nog heel veel over te leren. Ik hoop dan ook dat we snel weer bij elkaar kunnen zitten!”

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?

“Mijn doel is om mijn eigen ideeën voor innovaties te realiseren. Daarbij ben ik van heel veel dingen afhankelijk. Maar ermee bezig zijn en voorop lopen, daar haal ik veel energie uit. Het is mooi om die energie ook tijdens de InnovatieTafels te kunnen delen met anderen.”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Ineke Couwenberg via telefoonnummer 013-4647127.