'Logisch dat wij aanhaken als kennispartner van de InnovatieTafels'

Placeholder for Roel schuttenRoel schutten

Roel Schutten

AgriFood Capital

De Agri- & Foodsector maakt een enorme transformatie door en brengt grote uitdagingen met zich mee. Op dat vlak is AgriFood Capital actief. Het bouwt aan een sterk ecosysteem, waarin de energie van boeren en voedselverwerkers wordt gekoppeld aan die van slimme technologie-ontwikkelaars, leergierige onderzoekers en logistieke experts. Directeur Roel Schutten ziet veel raakvlakken met de InnovatieTafels: “Het lijkt me logisch dat wij aanhaken als kennispartner!”

Hoe belangrijk is innovatie voor AgriFood Capital?

“Innovatie is onze levenslijn! Wij geloven dat de manier waarop we vandaag voedsel maken én eten het verschil maakt in de toekomst. Dat wat er morgen op ons bord ligt, bijdraagt aan een betere wereld. Wij vinden het belangrijk dat voedselveranderaars alle ruimte krijgen om hun talenten, ideeën en bedrijven te (door)ontwikkelen. Durvers, dromers en doeners. Jonge starters leren van ervaren ondernemers en andersom en samen gaan we op zoek naar nieuwe manieren om voedsel te produceren. Een en al innovatie dus en met AgriFood Capital faciliteren we dit.”

Hoe gaat dat in z’n werk?

“De wereld van voedsel is sterk in beweging. Consumenten worden steeds bewuster als het om eten gaat en er is een maatschappelijke discussie gaande over alles wat met duurzaamheid en gezondheid te maken heeft. Niet alleen ons eten en de wijze waarop het wordt gemaakt, verandert. Ook alles eromheen is in beweging. Denk aan het klimaat, wet- en regelgeving, bedrijfsmodellen… Kijk alleen maar naar wat er online gebeurt op het gebied van bezorging van eten. Ook de vitaliteit van het platteland staat onder druk. Het draait niet meer om groot en sterk zijn, maar duurzaam, slim en wendbaar. Het hele speelveld verandert en waar mogelijk en relevant ondersteunen wij dat met kennis, contacten en geld. Dat doen we samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen.”

Hoe kijk jij naar innovatie?

“Ik onderscheid twee soorten innovatie. Dingen anders doen en heel andere dingen doen. Het eerste komt het meeste voor. Bijvoorbeeld door efficiënter te gaan werken met nieuwe machines en verbeterde processen. De tweede vorm van innovatie is van een andere orde: echt nieuwe dingen doen, zoals het gaan verwerken en verwaarden van reststromen in nieuwe producten. Bij AgriFood Capital richten we ons op beide vormen. Het is mooi om te zien dat ook een keten van kleine veranderingen kan leiden tot een compleet nieuw concept.”

Kun je een voorbeeld geven van een innovatief project?

“Dan denk ik aan AgroProeftuin de Peel. Aan de Middenpeelweg, nabij de dorpen Odiliapeel en Zeeland, hebben we 35 hectare grond tot onze beschikking en werken boeren in zelf aangedragen praktijkproeven aan kringlooplandbouw. Landbouw waarbij grondstoffen, eind- en restproducten zo volledig mogelijk worden (her)gebruikt. Boeren zijn daar bezig om plantaardige en dierlijke voedselketens slim met elkaar te verknopen. Zij leren door te pionieren en ideeën in praktijk te brengen en deze ook samen te bespreken. Als dingen hier lukken, is de drempel voor ondernemers veel lager om het op grote schaal succesvol in hun eigen bedrijf toe te gaan passen.”

Waarom zijn jullie kennispartner geworden?

“Er zijn veel ondernemers met goede ideeën, maar vaak komen ze niet tot volle wasdom. Ik zie de InnovatieTafels als een min of meer vergelijkbaar initiatief als AgroProeftuin de Peel. Ondernemers komen samen en kunnen, los van hun dagelijkse werkzaamheden, werken aan de ontwikkeling en realisatie van hun ideeën. De InnovatieTafels faciliteren en stimuleren dit en wij willen als Kennispartner bijdragen door kennis en ons netwerk beschikbaar te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat werken: ondernemers op een positieve manier prikkelen om hun ideeën te delen, er daadwerkelijk werk van te maken, feedback te vragen en elkaar te helpen.”

En wat hebben jullie er zelf aan?

“Het gaat niet om ons, maar altijd om de ondernemers - de deelnemers. Zodra wij waarde kunnen toevoegen, doen we dat. We stimuleren en faciliteren waar mogelijk met kennis, expertise, financiering, contacten met kennisinstellingen en verbindingen met buitenlandse initiatieven. Altijd op basis van behoefte van de ondernemer. Wij dringen niet aan en leggen niks op. In de tussentijd kunnen wij als AgriFood Capital en partner van innovatieprojecten ook zelf innoveren. Dat is natuurlijk mooi meegenomen!”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap? Meld je aan als kennispartner van InnovatieTafels via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.