‘Openheid en kennis delen staan centraal’

Eward Heijmans

Gideon Duurzaam

Bij Eward Heijmans, eigenaar van Gideon Duurzaam, draait alles om duurzaamheid - in de breedste zin van het woord. “En daarmee ook om innovatie en samenwerken,” vertelt de adviseur circulaire economie, energie, food en duurzaam innoveren. “Want duurzaamheid en in het bijzonder de circulaire economie, vraagt om een transitie en dat begint met innovatie.”

Gideon Duurzaam, even voorstellen

“Gideon Duurzaam helpt bedrijven en overheden om duurzaamheid in de organisatie te verankeren, en bij het organiseren van duurzame verbindingen met partners. Wij kennen de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid in de markt en maatschappij. Samen vertalen we kansrijke mogelijkheden naar organisaties, netwerken en business. Wij maken werk van een duurzame, circulaire economie, waarin naar alternatieven wordt gezocht voor het gebruik van fossiele grondstoffen en brandstoffen. Het doel is waardevolle grondstoffen optimaal in te zetten en hernieuwbare, zoals bio-based grondstoffen, te ontwikkelen. Zo stimuleren we een duurzame toekomst met minder afval en met schonere vormen van energie.”

Hoe ben je in contact gekomen met de InnovatieTafels?

“Zoals zo vaak: via het netwerk. In het verleden heb ik bij ABAB, een kennispartner van InnovatieTafels, gewerkt als strategisch adviseur voor de agrarische sector en het contact is blijven bestaan. Een tijdje geleden werd ik gevraagd om als expert aan te schuiven bij een bijeenkomst van de InnovatieTafels om mee te praten over het thema duurzaamheid. Deze InnovatieTafel bestond uit agrarische ondernemers. We hebben over energie gesproken, maar vooral ook over de kansen van circulaire voedselketens.”

Wat heb je zelf met innovatie?

“Innovatie heeft altijd mijn interesse gehad. Elk jaar doe ik veel inspiratie op tijdens de Dutch Design Week over nieuwe materialen, toepassingen en ontwerp. Met name het thema circulaire economie vind ik interessant omdat dit niet zonder innovatie kan. Niet alleen op het gebied van nieuwe technologieën, maar vooral ook als het gaat om samenwerkingsvormen in de keten, businessmodellen, design, materialen, logistiek, et cetera. Hier zou elk bedrijf zich mee bezig moeten houden. Bij het streven naar een circulaire economie moet je vaak je eigen keten heroverwegen en herontwerpen, met het oog op de toekomst. Het vraagt om lef om je op duurzame afzetmarkten en andere samenwerkingsvormen en leveranciers te richten. Ik breng bedrijven dikwijls in verbinding met ontwikkelingen in andere sectoren om zo innovatie te stimuleren. Daar liggen de kansen, zelfs als partijen nu nog tegenpolen lijken, zoals bij bouw en landbouw. Bedenk maar eens dat de landbouw zomaar de leverancier van de bouw kan worden in de toekomst als bio-based bouwmaterialen breed worden ingezet. De grondstoffen voor die bouwmaterialen kunnen de reststromen van de landbouw zijn immers. Daar zie ik veel toekomst in.”

Kun je een voorbeeld geven van een innovatief project waar je mee bezig bent?

“In de regio Nijmegen ben ik samen met partners bezig met het opzetten van circulaire voedselketens. Het project heet ‘Een volhoudbare FoodPrint’. Met een breed palet geïnteresseerde partners werken we aan een integrale aanpak voor reststroomverwaarding, eiwittransitie, inzicht in consumentengedrag, beperken voedselverspilling en gezonde voeding. De foodbedrijven bij dit initiatief zijn koplopers op het gebied van circulair ondernemen. Ze telen hun gewassen en insecten geautomatiseerd en met robots of sturen met een nieuwe techniek op hoge gehalten aan voedingsstoffen in de plant in plaats van op kilo’s product.
Het plan behelst samenhangende ideeën voor een ‘Food World’, met belevingscentra, een foodhall met gezonde en lokale producten met een lage foodprint, een omgeving voor professionals en een Food World Community. De ambitie is de stad te voeden met gezonde, lokale, circulaire producten.”

Wat is je rol binnen de InnovatieTafels en wat ga je doen?

“Als kennispartner ben ik expert op het gebied van duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Mijn eerste bijeenkomst was bij een agrarische tafel, maar daar blijft het niet bij natuurlijk. Het thema duurzaamheid gaat veel breder en gaat iedereen aan. Als het om innovatie gaat, geloof ik in het triple helix-model; een model voor het kijken naar en het sturen op innovatie in de kenniseconomie. De essentie van het model is de samenwerking tussen drie partijen: kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Openheid en kennis delen staan hierbij centraal, net als bij de InnovatieTafels. Dat is ook waar ik op in wil zetten bij de InnovatieTafels. Ik ben een echte verbinder en beschik over een bijzonder en breed netwerk met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ook heb ik veel ervaring met het begeleiden van (innovatieve) trajecten. Ik hoop de deelnemers aan de InnovatieTafels te kunnen inspireren om stappen te zetten voor verdere verduurzaming en circulaire oplossingen voor hun bedrijf.”

Hoe zie je de toekomst van de InnovatieTafels?

“De InnovatieTafels kunnen voor ondernemers echt van grote toegevoegde waarde zijn. Daarbij is de dynamiek binnen de groep erg belangrijk. Met elkaar doorpraten en de diepte op te zoeken over onderwerpen die verbinden, kan voor veel waardevolle inzichten zorgen. Als je daarbij het eigen bedrijf als casus neemt, maak je het sowieso concreet. Ook de bedrijfsbezoeken zijn interessant. Ik ben heel benieuwd of deze ook tot nieuwe samenwerkingen gaan leiden. Daar hoop ik wel op!”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap? Meld je aan als kennispartner van InnovatieTafels via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.

Volg InnovatieTafels nu ook op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn-pagina.