'Ik ben een verbindingsofficier tussen ondernemers'

Hans de Bie

Alfa Accountants en Adviseurs

Bij Alfa Accountants en Adviseurs geloven ze dat (lokaal) ondernemerschap de duurzame motor is van de economie. Die motor wil Alfa draaiende houden en krachtiger maken door de resultaten van agrarische en mkb-ondernemers te optimaliseren en langetermijnwaarde te creëren. Innovatie speelt hierin een cruciale rol. Toen Hans de Bie, marktmanager Food & Agri bij Alfa, hoorde van de InnovatieTafels, was hij dan ook meteen enthousiast!

Waarom hebben jullie gekozen voor de InnovatieTafels?

“Tijdens één van de vergaderingen van de vaksectie van de VLB, de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus, raakte ik in gesprek met Ineke Couwenberg van ABAB. Zij is een van de kartrekkers van de InnovatieTafels en vertelde mij erover. Ik was direct enthousiast, omdat innovatie in mijn visie cruciaal is voor de toekomst van de agrarische sector. En als die innovatie dan ook nog eens vanuit de ondernemers zelf komt, ontstaan er kansen en mogelijkheden. Nadat ik ook nog uitgebreid had gesproken met Ineke Couwenberg, moderator van de InnovatieTafels, hebben we bij Alfa besloten om aan te haken als kennispartner.”

Wat is jullie rol?

“Als kennispartner willen we een wezenlijke bijdrage leveren tijdens de bijeenkomsten van de InnovatieTafels. Vanuit onze organisatie zijn we in staat om veel inhoudelijke kennis te leveren. Niet alleen als het gaat om de zakelijke kanten van het ondernemersbestaan overigens, we hebben ook oog voor de menselijke kant. Naast kennis en ervaring vanuit Alfa op het gebied van accountancy- en bedrijfsadvies, kunnen we nog veel breder van waarde zijn dankzij ons netwerk. Zelf heb ik bijvoorbeeld een achtergrond en een zeer ruim netwerk in de agrarische keten. Op allerlei gebieden kunnen we experts laten aanschuiven.”

En wat ga je zelf doen?

“Naast Alfa als kennispartner neem ik zelf de rol van moderator op me. Daar kijk ik nu al naar uit! Ik ben ervan overtuigd dat we door het samenbrengen van verschillende ondernemers stappen kunnen maken op het gebied van innovatie. Bij innovatie denken de meeste mensen aan technologische vooruitgang, gecreëerd door grote bedrijven, maar mijn ervaring is dat juist op het boerenbedrijf innovatie vanuit de dagelijkse praktijk geboren wordt. Door ruimte te geven aan ideeën en deze met gelijkgestemden te bespreken, ontstaan er echt mooie dingen. Innovatie gaat daarbij verder dan technologie; ook op het gebied van samenwerking en management valt veel te innoveren.”

Kun je daar een voorbeeld van geven uit de praktijk?

“In het boerenbedrijf gebeurt van alles als het gaat om innovatie, zeker met het oog op actuele thema’s, zoals het verlagen van de stikstofuitstoot. Maar daarnaast zie ik ook vernieuwende initiateven op het gebied van dierenwelzijn en stalconcepten bijvoorbeeld. Initiatieven die niet aan de tekentafel bedacht worden, maar geboren zijn in de praktijk. Dat is krachtig en waardevol: boeren kennen hun dieren en omgeving als geen ander en weten als geen ander wat goed is. Onze adviseurs zien dagelijks innovatieve ideeën en die nemen ze graag mee naar andere ondernemers. Bij de InnovatieTafels gebeurt hetzelfde, maar dan delen de ondernemers uit verschillende sectoren direct hun kennis, ervaring en ideeën met elkaar.”

Wat is jouw meerwaarde binnen de InnovatieTafels?

“Gesprekken aanjagen en in goede banen leiden, ligt mij wel. Daarbij heb ik vooral oog voor de introverte ondernemers. Dat zijn meestal de denkers met de goede ideeën. Daar wil ik graag meer van horen! Ik zie mijn rol dan ook als verbindingsofficier tussen de ondernemers, die gaat inzetten op een zo groot mogelijk groepseffect.”

Hoe zie je de toekomst voor de sector?

“Op dit moment gebeurt er van alles natuurlijk, maar in mijn visie staat er nog meer te gebeuren. Er zullen bedrijven verdwijnen, de veestapel gaat krimpen en de groei is er voor veel bedrijven wel zo’n beetje uit. Zodra de stikstofcrisis is opgelost, staat de volgende, nog grotere uitdaging voor de deur: de klimaatdoelen van Parijs! Elektrificering van de landbouw en het afstemmen van vraag en aanbod van duurzame energie zijn de thema’s voor de toekomst. De kunst is je bedrijf te optimaliseren, zodat je een volwaardig gezinsinkomen kunt blijven realiseren. De basis voor een duurzame toekomst! Ik zie ook toekomst voor de multifunctionele landbouw. Op dit moment heeft 25% van de agrarische bedrijven al neveninkomsten en hun gezamenlijke omzet bedroeg € 1 miljard in 2020. Hierin zit nog veel potentieel en ook dat zie ik als innovatie!”

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap? Meld je aan als kennispartner van InnovatieTafels via het aanmeldformulier of neem contact op met Ineke Couwenberg via telefoonnummer 013-4647127.