Placeholder for Header keteninnovatieHeader keteninnovatie

Keteninnovatie

Duurzame groei creëren, het optimaliseren van processen en innoveren betekent in veel gevallen beter, anders of intensiever samenwerken.

Dat kan gaan om samenwerkingen met externe partijen en onderzoeks- en kennisinstellingen, maar kan ook gaan om samenwerkingen met andere partners in de keten. Door anders samen te werken, kan de keten worden verkort en ontstaan er interessante kansen, ook om het rendement te verhogen.

Produceren in de korte keten

Ondernemers in de Agri-& Foodsector tonen groeiende interesse in mogelijkheden voor afzet in de korte keten. De mogelijkheden zijn legio. Van het beginnen van een eigen landwinkel tot het verwerken van eigen melk tot streekkaas. Ook kan gedacht worden aan directe levering aan slagerijen en horecabedrijven, waardoor betere prijsafspraken tot de mogelijkheden behoren. Produceren in de korte keten is dan ook een interessant en kansrijk thema met het oog op een duurzame toekomst.

Teruglopende opbrengsten

De oorzaak dat ondernemers op zoek gaan naar keteninnovatie ligt enerzijds in het groeiende bewustzijn over duurzaamheid. Anderzijds is er ook een financiële aanjager: de opbrengsten op de wereldmarkt lopen terug en wie (ook) aan de slag gaat met een eigen product voor een specifieke doelgroep, kan rekenen op interessante marges. De uitdaging hierbij is om consumenten te verleiden. Zij kiezen vaak nog voor gemak in plaats van diervriendelijk gehouden koeien, kippen en varkens of natuurinclusieve zuivel.

Taskforce Korte Keten

Keteninnovatie kan verschillende kanten op werken. Denk aan het zelf gaan verkopen van streekproducten aan consumenten. Daarmee worden verschillende schakels overgeslagen. Het kan ook grootschaliger door lokale supermarkten en horecabedrijven rechtstreeks in te laten kopen bij agrarisch ondernemers. Een tussenvorm is aansluiting zoeken bij een in stadsdistributie gespecialiseerde logistieke dienstverlener. Ook de Nederlandse overheid gelooft in keteninnovatie. Zo is er de Taskforce Korte Keten, opgericht door het ministerie van LNV, die denkt dat binnen vijf jaar 25% van het voedsel in korte ketens kan worden afgezet.

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met keteninnovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.