Placeholder for Header keteninnovatieHeader keteninnovatie

Sociale innovatie

Een duurzame toekomst vraagt om meer verbinding tussen ondernemers, medewerkers en burgers. Door naar elkaar te luisteren en elkaar te enthousiasmeren is er meer mogelijk.

Ondernemen vraagt de komende decennia om andere vaardigheden en een ander soort ondernemerschap. Meer dan ooit staat hierin de mens centraal. Jij dus. In jouw rol als ondernemer, werkgever en medeburger. Want een duurzame toekomst vraagt om meer verbinding tussen ondernemers, hun medewerkers en burgers. Om slimmer organiseren, goed leiderschap en continu blijven leren. Om sociale innovatie dus.

Medewerkers betrekken

Sociale innovatie gaat voor een belangrijk deel over het betrekken van jouw medewerkers bij de vraagstukken die spelen binnen jouw bedrijf. Het kan jou veel opleveren als je de ideeën van medewerkers benut om te verbeteren en te innoveren. Niet alleen in termen van geld, maar juist ook op het gebied van betrokkenheid, verbinding en motivatie. Natuurlijk is het even wennen. Vaak komen ideeën van bovenaf, maar bij sociale innovatie zijn ze direct afkomstig van de werkvloer. Daarom werken ze vaak ook veel beter.

Hoe werkt sociale innovatie?

Steeds meer bedrijven hebben aandacht voor sociale innovatie. Soms bewust, maar vaak ontstaan er vanzelf initiatieven zonder dat er het label ‘sociale innovatie’ opgeplakt wordt. Dat is nóg beter! Waar het uiteindelijk om draait, dat u uw bedrijf slimmer, flexibeler en dynamischer inricht.

Bij bedrijven die slimmer (samen) werken, doen medewerkers waar ze goed in zijn. Dat stimuleert hun talent en geeft ze meer verantwoordelijkheidsgevoel. Flexibel organiseren betekent werken met teams met verschillende expertises. Dynamisch managen betekent meer verantwoordelijkheid bij uw medewerkers neerleggen. En co-creatie omvat meer naar buiten treden en samenwerken met consumenten, klanten, bedrijven, overheden en externe instellingen.

En wat levert het op?

Sociale innovatie heeft diverse voordelen. Om te beginnen financieel resultaat. Onderzoek van de Erasmus Universiteit wijst uit dat bedrijven waar sociale innovatie centraal staat, innovatiever en productiever zijn. Ook hun omzet- en winstgroei ligt hoger. Zeker zo belangrijk is dat medewerkers baat hebben bij sociale innovatie. Zo zorgt het voor meer bevlogenheid en een kritischere houding. Omdat medewerkers zich meer verbonden voelen met uw bedrijf, zullen ze ook loyaler zijn.

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met sociale innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790.