Placeholder for Header keteninnovatieHeader keteninnovatie

Verdienmodel-innovatie

Voor wie een gezond(er) verdienmodel wil, is het logisch om als eerste op zoek te gaan naar innovatie in de keten. Maar breder én verder kijken is ook zinvol en biedt volop nieuwe kansen.

Er is heel wat aan de hand in de wereld. De energietransitie en voedseltransitie zijn daarbij aansprekende ontwikkelingen, zeker voor ondernemers in de Agri & Food sector.

Nieuwe verdienmodellen zijn noodzakelijk

Europese plannen en nieuwe, steeds striktere regelgeving vragen om verduurzaming en leiden tot grote veranderingen binnen de Agri- & Foodsector, denk bijvoorbeeld aan CO2, Farm-to-Fork en de Green Deal. Andere ontwikkelingen met grote invloed zijn de toenemende verstedelijking, meer ruimte voor natuur en als gevolg daarvan minder ruimte voor de land- en tuinbouw en veeteelt.

Mogelijkheden voor meer rendement

Als je in de toekomst met jouw bedrijf rendabel wilt blijven opereren, ontkom je er niet aan om jouw verdienmodel eens grondig onder de loep te nemen. Er zijn zoveel thema’s die kunnen zorgen voor meer rendement en die het verdienen om met elkaar te bespreken. Denk aan kringlooplandbouw, precisielandbouw, natuurinclusieve landbouw, agro-ecologie, agroforestry, mengteelt, strokenteelt, CO2-reductie en -opslag, Bokashi, biodiversiteit, grondbewerking, koolstofboeren… En dit is nog maar het begin!

Samen aan de slag

Verdienmodel-innovatie is in het beste geval een gezamenlijke zoektocht van ondernemers in de Agri- & Foodsector, betrokken burgers, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen naar het optimaal combineren van ecologische principes en moderne technologie. Het doel hierbij is te komen tot nieuwe partnerschappen, maatschappelijke diensten en nieuwe verdienmodellen. Gericht op continuïteit en een verbeterd rendement voor uw onderneming, maar daarnaast ook op een verantwoord gebruik van grondstoffen en energie en een zo laag mogelijke belasting van klimaat, milieu en natuur.

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten of meedoen?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met collega-ondernemers aan de slag met verdienmodel-innovatie? Meld je nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-0462790.